Stránky obsahují vybrané základní informace o výsledcích voleb. Data jsou průběžně přebírána z výsledkového serveru www.volby.cz


Výsledky voleb

Senát Parlamentu ČR   2010 2011 2012 2014 2016     Aktuální složení
Zastupitelstva krajů 2008 2012 2016          

Results of Elections

The Senate   2010 2011 2012 2014 2016     Current composition
Regional Councils 2008 2012 2016