Výsledky voleb

Zastupitelstva obcí, městysů a měst

Výsledky voleb – Zastupitelstva obcí, městysů a měst – dle volebních stran – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
14 734 14 734 100,00 6 225 6 225 8 325 892 3 861 785 46,38 3 854 827 91 615 317

Zastupitelstva městských části a městských obvodů

Výsledky voleb – Zastupitelstva městských části a městských obvodů – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
2 165 2 165 100,00 140 140 1 842 015 729 893 39,62 728 099 17 082 360

Zastupitelstva ve statutárních městech a hlavním městě Praze

Ostatní okresní města