Výsledek volby

Tabulka: Výsledek volby – souhrnné informace

Výsledek volby – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 14 904 14 904 100,00 8 435 522 5 171 666 61,31 5 168 161 5 143 966 99,53
2. kolo 14 904 14 904 100,00 8 434 941 4 986 040 59,11 4 983 481 4 958 576 99,50

Podíl zpracovaných okrsků v %

100.00

Účast v %

59.11
Tabulka: Výsledek volby

Výsledek volby
Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 255 045 4,95 X X
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 841 437 16,35 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 123 171 2,39 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 166 211 3,23 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 126 846 2,46 X X
*6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 1 245 848 24,21 2 717 405 54,80
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 351 916 6,84 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 829 297 16,12 X X
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 1 204 195 23,40 2 241 171 45,19
+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát