Výsledky voleb

Zastupitelstva obcí, městysů a měst

Výsledky voleb – Zastupitelstva obcí, městysů a měst – dle volebních stran – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
14 752 14 752 100,00 6 235 6 235 8 406 047 3 737 564 44,46 3 733 089 82 441 420

Zastupitelstva městských části a městských obvodů

Výsledky voleb – Zastupitelstva městských části a městských obvodů – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
2 153 2 153 100,00 140 140 1 770 692 640 535 36,17 639 564 16 665 381

Zastupitelstva ve statutárních městech a hlavním městě Praze

Ostatní okresní města