Výsledky voleb

Zastupitelstva obcí, městysů a měst

Výsledky voleb – Zastupitelstva obcí, městysů a měst – dle volebních stran – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
14 748 14 748 100,00 6 237 6 237 8 345 081 3 950 860 47,34 3 945 863 91 065 045

Zastupitelstva městských části a městských obvodů

Výsledky voleb – Zastupitelstva městských části a městských obvodů – souhrnné informace
Okrsky Zastupitelstva Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v % celkem zvolená
2 155 2 155 100,00 140 140 1 746 863 746 963 42,76 745 830 21 358 766

Zastupitelstva ve statutárních městech a hlavním městě Praze

Ostatní okresní města