Stránky obsahují vybrané základní informace o výsledcích voleb. Data jsou průběžně přebírána z výsledkového serveru www.volby.cz


Výsledky voleb

Prezident republiky 2013   2018
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2006   2010   2013   2017
Senát Parlamentu ČR 2014   2016   2017   2018   2019   2020
Zastupitelstva krajů 2008   2012   2016   2020
Zastupitelstva obcí 2006   2010   2014   2018

Results of Elections

President of the Czech Republic 2013   2018
Chamber of Deputies 2006   2010   2013   2017
The Senate 2014   2016   2017   2018   2019   2020
Regional Councils 2008   2012   2016   2020
Local Councils 2006   2010   2014   2018