Stránky obsahují vybrané základní informace o výsledcích voleb. Data jsou průběžně přebírána z výsledkového serveru www.volby.cz


Výsledky voleb

Prezident republiky 2013   2018
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 2006   2010   2013   2017

Results of Elections

President of the Czech Republic 2013   2018
Chamber of Deputies 2006   2010   2013   2017