Výsledky voleb

Domažlice

Výsledky voleb – Domažlice – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
21 1 12 12 100,00 8 646 3 917 45,30 3 915 73 999

Tabulka: Výsledky voleb – Domažlice

Výsledky voleb – Domažlice
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 TOP 09 2 888 3,90 21 0
2 Domažlice a okolí o.s. - změna pro Domažlice - sdružení DSZ a NK 1 117 1,51 21 0
3 Komunistická strana Čech a Moravy 8 101 10,95 20 2
4 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 6 440 8,70 21 2
5 Občanská demokratická strana 2 043 2,76 21 0
6 Česká pirátská strana 2 727 3,69 21 0
7 ANO 2011 6 688 9,04 21 2
8 Česká strana sociálně demokratická 16 833 22,75 21 6
9 Sdružení pro Město Domažlice 27 162 36,71 21 9