Výsledky voleb

Rakovník

Výsledky voleb – Rakovník – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
21 1 17 17 100,00 12 908 4 879 37,80 4 850 86 129

Tabulka: Výsledky voleb – Rakovník

Výsledky voleb – Rakovník
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Komunistická strana Čech a Moravy 12 361 14,35 21 3
2 Město pro vás 15 329 17,80 21 4
3 ANO 2011 11 414 13,25 21 3
4 S p o l e č n ě p r o R a k o v n í k 9 839 11,42 21 2
5 Rakovník v pohybu 3 912 4,54 16 1
6 Občanská demokratická strana 12 086 14,03 21 3
7 Strana svobodných občanů 240 0,28 3 0
8 Republika pro Rakovník 2 067 2,40 13 0
9 Česká strana sociálně demokratická 18 881 21,92 21 5