Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017

Celkové výsledky hlasování

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
14 865 14 865 100,00 8 374 501 5 094 633 60,84 5 091 065 5 060 745 99,40
Celkové výsledky hlasování - část 1
Strana Platné hlasy Mandáty
číslo název celkem v %
1 Občanská demokratická strana 572 948 11,32 25
2 Řád národa - Vlastenecká unie 8 735 0,17 -
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 3 758 0,07 -
4 Česká str.sociálně demokrat. 368 347 7,27 15
5 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 491 0,00 -
6 Radostné Česko 3 852 0,07 -
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 262 157 5,18 6
8 Komunistická str.Čech a Moravy 393 100 7,76 15
9 Strana zelených 74 335 1,46 -
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 36 528 0,72 -
11 Společ.proti výst.v Prok.údolí 438 0,00 -
12 Strana svobodných občanů 79 229 1,56 -
13 Blok proti islam.-Obran.domova 5 077 0,10 -
14 Občanská demokratická aliance 8 030 0,15 -
15 Česká pirátská strana 546 393 10,79 22
16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 359 0,00 -
Celkové výsledky hlasování - část 2
Strana Platné hlasy Mandáty
číslo název celkem v %
17 Unie H.A.V.E.L. 436 0,00 -
18 Česká národní fronta 117 0,00 -
19 Referendum o Evropské unii 4 276 0,08 -
20 TOP 09 268 811 5,31 7
21 ANO 2011 1 500 113 29,64 78
22 Dobrá volba 2016 3 722 0,07 -
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 9 857 0,19 -
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 293 643 5,80 10
25 Česká strana národně sociální 1 573 0,03 -
26 REALISTÉ 35 995 0,71 -
27 SPORTOVCI 10 593 0,20 -
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 10 402 0,20 -
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 538 574 10,64 22
30 Strana Práv Občanů 18 556 0,36 -
31 Národ Sobě 300 0,00 -
- - - - -