Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. - 26.10.2013

Počty přidělených mandátů v % (z mandátů celkem za územní celek)

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
1 ČSSD 25,00 16,67 24,00 25,00 27,27 40,00 28,57 25,00 18,18 20,00 27,27 26,09 25,00 25,00 31,82
4 TOP 09 13,00 29,17 16,00 16,67 18,18 0,00 7,14 25,00 9,09 10,00 9,09 8,70 8,33 8,33 4,55
6 ODS 8,00 16,67 8,00 8,33 9,09 0,00 7,14 0,00 9,09 10,00 9,09 8,70 8,33 0,00 4,55
11 KDU-ČSL 7,00 4,17 4,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 10,00 9,09 13,04 8,33 16,67 9,09
17 Úsvit 7,00 4,17 8,00 8,33 0,00 0,00 7,14 12,50 9,09 10,00 9,09 4,35 8,33 8,33 9,09
20 ANO 2011 23,50 20,83 24,00 16,67 27,27 40,00 28,57 25,00 27,27 20,00 18,18 21,74 25,00 25,00 22,73
21 KSČM 16,50 8,33 16,00 16,67 18,18 20,00 21,43 12,50 18,18 20,00 18,18 17,39 16,67 16,67 18,18
Celkem 200 24 25 12 11 5 14 8 11 10 11 23 12 12 22