Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. - 26.10.2013

Počty přidělených mandátů

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
1 ČSSD 50 4 6 3 3 2 4 2 2 2 3 6 3 3 7
4 TOP 09 26 7 4 2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1
6 ODS 16 4 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1
11 KDU-ČSL 14 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 2
17 Úsvit 14 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
20 ANO 2011 47 5 6 2 3 2 4 2 3 2 2 5 3 3 5
21 KSČM 33 2 4 2 2 1 3 1 2 2 2 4 2 2 4
Celkem 200 24 25 12 11 5 14 8 11 10 11 23 12 12 22