Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. - 26.10.2013

Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
1 ČSSD 20,45 14,09 18,44 20,73 21,65 21,34 20,77 16,89 18,57 20,53 23,01 22,94 22,22 19,39 26,38
2 Svobodní 2,46 3,73 2,69 2,32 2,26 1,95 2,19 2,41 2,66 2,33 2,03 2,59 1,93 2,38 1,71
3 Piráti 2,66 3,63 2,76 2,37 3,19 3,17 2,32 3,31 2,46 2,67 2,35 2,45 2,21 1,99 2,34
4 TOP 09 11,99 23,03 14,64 12,77 11,27 10,08 8,50 15,24 12,91 10,81 9,07 9,79 7,74 9,21 6,16
5 HLVZHŮRU 0,42 0,44 0,58 0,55 0,39 0,38 0,56 0,40 0,34 0,34 0,28 0,23 0,34 0,30 0,56
6 ODS 7,72 11,99 8,85 8,08 10,64 6,72 6,24 6,95 7,27 7,10 6,83 7,01 6,03 5,66 5,45
7 RDS 0,01 - 0,06 - - - - 0,10 - - - - - - -
8 KAN 0,00 - - - - - - - - 0,11 - - - - -
9 Změna 0,57 0,75 0,43 0,70 0,55 0,31 0,66 1,96 0,76 0,57 0,44 0,32 0,40 0,26 0,45
10 SsČR 0,26 0,12 0,31 0,37 0,34 0,39 0,34 0,36 0,29 0,42 0,25 0,20 0,20 0,20 0,16
11 KDU-ČSL 6,78 5,46 4,05 6,66 4,85 3,36 2,22 3,01 6,79 7,70 10,54 10,26 7,94 13,22 7,24
12 PB 0,02 0,20 - - - - - - - - - - - - -
13 Suveren. 0,27 0,13 0,36 0,29 0,31 0,35 0,39 0,36 0,34 0,32 0,28 0,17 0,32 0,20 0,20
14 ANEO 0,02 0,03 0,07 - - - - - 0,11 - 0,10 - - - -
15 SPOZ 1,51 0,92 1,09 1,04 0,95 1,29 1,51 1,35 1,11 2,08 1,83 1,69 1,54 2,64 2,19
16 OBČ_2011 0,00 0,07 - - - - - - - - - - - - -
17 Úsvit 6,88 3,19 6,32 7,07 5,57 8,33 7,64 7,97 8,08 6,85 6,84 6,49 8,86 10,17 7,78
18 DSSS 0,86 0,42 0,75 0,87 0,98 1,53 1,91 1,00 0,90 0,90 0,65 0,59 0,83 0,50 1,08
20 ANO 2011 18,65 16,46 20,07 16,97 18,52 21,32 21,29 21,59 20,28 19,82 15,89 17,34 19,61 18,31 18,07
21 KSČM 14,91 8,52 14,41 16,45 15,76 16,72 20,33 14,38 14,08 14,62 16,86 14,36 17,03 12,90 17,53
22 LEV 21 0,07 0,06 0,06 0,05 0,13 0,16 0,13 0,08 0,10 0,06 0,06 0,04 0,07 0,05 0,07
23 SZ 3,19 6,45 3,70 2,46 2,29 2,28 2,68 2,54 2,87 2,53 2,60 3,27 2,32 2,34 2,39
24 KČ 0,17 0,20 0,23 0,15 0,26 0,24 0,22 - - 0,15 - 0,18 0,31 0,21 0,17
Platné hlasy
celkem
4 969 984 586 509 627 492 311 171 263 425 122 673 338 082 202 451 273 891 255 603 262 032 573 857 304 844 295 334 552 620
Celkem
okrsků
14 873 1 101 2 160 1 259 1 086 348 1 046 587 940 875 1 137 1 405 926 684 1 319
Zpracováno
okrsků
14 873 1 101 2 160 1 259 1 086 348 1 046 587 940 875 1 137 1 405 926 684 1 319
Zpracované
okrsky v %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00