Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28.05. - 29.05.2010

Počty přidělených mandátů

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
4 VV 24 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3
6 KSČM 26 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3
9 ČSSD 56 4 6 3 3 1 5 2 3 3 3 7 4 4 8
15 TOP 09 41 8 5 3 2 1 2 2 3 2 2 4 2 2 3
26 ODS 53 8 7 4 3 1 3 2 3 3 2 6 2 4 5
Celkem 200 25 24 13 11 5 14 8 11 10 10 23 12 12 22