Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28.05. - 29.05.2010

Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
1 Občané 0,25 0,19 0,27 0,35 0,28 0,69 - 0,31 0,26 0,23 0,20 0,23 0,25 0,22 0,33
2 LIB 0,00 - 0,04 - - - - - - - - - - - -
4 VV 10,88 10,31 10,72 10,66 9,76 11,83 11,64 12,79 12,25 11,62 9,91 9,75 11,62 9,71 11,69
5 KONS 0,08 0,04 0,04 0,05 0,04 0,11 0,06 0,13 0,08 0,07 0,04 0,07 0,09 0,04 0,20
6 KSČM 11,27 6,53 11,00 12,22 12,51 13,07 13,64 10,32 10,65 11,21 13,41 11,65 13,18 10,04 12,61
7 "KČ" 0,07 0,12 0,15 - 0,23 - - - - - - 0,13 0,24 - -
8 ČSNS 0,00 0,04 - - - - - - - - - - - - -
9 ČSSD 22,08 15,17 20,52 20,55 22,01 23,29 24,93 19,40 19,87 21,95 23,43 23,35 24,47 21,93 29,13
10 NP 0,00 - - - - - - 0,08 - - - - - - -
11 SPR-RSČ 0,03 - 0,18 - - - - 0,37 - - - - - - -
12 M 0,22 - - - - - - - - - - 0,80 0,87 0,79 0,31
13 SPOZ 4,33 3,11 3,68 4,12 4,14 3,43 5,42 3,91 3,74 5,23 6,08 4,22 4,49 5,85 4,50
14 STOP 0,06 0,03 0,06 0,09 0,07 0,11 0,06 0,05 0,05 0,08 0,06 0,04 0,05 0,07 0,05
15 TOP 09 16,70 27,27 17,59 17,39 16,97 16,20 13,27 19,44 19,24 15,45 14,34 15,31 13,51 13,94 9,99
16 ES 0,00 0,03 - 0,05 - - - - 0,05 - - - - - -
17 KDU-ČSL 4,39 2,17 1,97 3,76 2,43 1,66 1,10 1,76 3,79 5,93 7,42 8,37 5,60 9,95 4,84
18 PB 0,47 0,37 0,50 0,52 0,56 0,72 0,54 0,67 0,61 0,53 0,52 0,36 0,42 0,35 0,36
19 ČSNS2005 0,02 - 0,07 - 0,16 - - - - - - 0,07 - - -
20 SZ 2,44 4,78 2,32 2,17 1,71 2,08 2,41 2,60 2,50 1,86 1,68 2,34 1,80 1,80 1,93
21 Suveren. 3,67 2,29 4,35 3,75 5,27 4,82 5,18 4,52 3,74 3,55 3,09 2,61 3,73 2,47 4,08
22 HS 0,01 0,08 - - - - - - - - - - - - -
23 ČPS 0,80 0,75 0,77 0,82 0,95 1,08 0,76 1,14 0,76 0,92 0,85 0,72 0,80 0,76 0,73
24 DSSS 1,14 0,66 0,95 1,09 1,10 2,18 2,61 1,27 1,29 1,05 0,84 0,85 1,21 0,73 1,29
25 Svobodní 0,74 1,00 0,86 0,96 0,58 0,95 0,93 0,68 0,91 0,80 0,82 0,58 0,56 0,46 0,39
26 ODS 20,22 24,79 23,87 21,36 21,14 17,69 17,38 20,47 20,12 19,42 17,22 18,47 17,01 20,81 17,49
27 KH 0,02 0,17 - - - - - - - - - - - - -
Platné hlasy
celkem
5 230 859 637 328 630 203 333 117 280 264 130 162 365 800 213 917 288 981 268 863 270 872 597 136 321 871 308 592 583 753
Celkem
okrsků
14 894 1 126 2 051 1 370 1 086 348 1 046 587 940 872 1 136 1 408 925 684 1 315
Zpracováno
okrsků
14 894 1 126 2 051 1 370 1 086 348 1 046 587 940 872 1 136 1 408 925 684 1 315
Zpracované
okrsky v %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00