Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28.05. - 29.05.2010

Celkové výsledky hlasování

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
14 894 14 894 100,00 8 415 892 5 268 098 62,60 5 263 822 5 230 859 99,37
Celkové výsledky hlasování - část 1
Strana Platné hlasy Mandáty
číslo název celkem v %
1 OBČANÉ.CZ 13 397 0,25 -
2 Liberálové.CZ 260 0,00 -
4 Věci veřejné 569 127 10,88 24
5 Konzervativní strana 4 232 0,08 -
6 Komunistická str.Čech a Moravy 589 765 11,27 26
7 Koruna Česká (monarch.strana) 4 024 0,07 -
8 Česká strana národně sociální 295 0,00 -
9 Česká str.sociálně demokrat. 1 155 267 22,08 56
10 NÁRODNÍ PROSPERITA 186 0,00 -
11 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 1 993 0,03 -
12 Moravané 11 914 0,22 -
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 226 527 4,33 -
14 STOP 3 155 0,06 -
Celkové výsledky hlasování - část 2
Strana Platné hlasy Mandáty
číslo název celkem v %
15 TOP 09 873 833 16,70 41
16 EVROPSKÝ STŘED 522 0,00 -
17 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 229 717 4,39 -
18 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 24 750 0,47 -
19 Česká str.národ.socialistická 1 371 0,02 -
20 Strana zelených 127 831 2,44 -
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové 192 145 3,67 -
22 Humanistická strana 552 0,01 -
23 Česká pirátská strana 42 323 0,80 -
24 Dělnic.str.sociální spravedl. 59 888 1,14 -
25 Strana svobodných občanů 38 894 0,74 -
26 Občanská demokratická strana 1 057 792 20,22 53
27 Klíčové hnutí 1 099 0,02 -