Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2.6 - 3.6.2006

Počty přidělených mandátů v % (z mandátů celkem za územní celek)

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
9 ODS 40,50 56,00 43,48 46,15 45,45 40,00 35,71 50,00 45,45 40,00 30,00 34,78 33,33 33,33 30,43
10 ČSSD 37,00 24,00 34,78 30,77 36,36 40,00 42,86 37,50 36,36 40,00 40,00 34,78 41,67 41,67 47,83
18 SZ 3,00 8,00 4,35 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 4,35
20 KSČM 13,00 8,00 13,04 15,38 18,18 20,00 14,29 12,50 9,09 10,00 20,00 13,04 16,67 8,33 13,04
24 KDU-ČSL 6,50 4,00 4,35 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 10,00 10,00 13,04 8,33 16,67 4,35
Celkem 200 25 23 13 11 5 14 8 11 10 10 23 12 12 23