Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2.6 - 3.6.2006

Počty přidělených mandátů

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
9 ODS 81 14 10 6 5 2 5 4 5 4 3 8 4 4 7
10 ČSSD 74 6 8 4 4 2 6 3 4 4 4 8 5 5 11
18 SZ 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
20 KSČM 26 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 3
24 KDU-ČSL 13 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 1
Celkem 200 25 23 13 11 5 14 8 11 10 10 23 12 12 23