Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2.6 - 3.6.2006

Počty hlasů pro strany v % (z hlasů celkem za územní celek)

- Celkem
ČR
Hlavní
město
Praha
Středo-
český
kraj
Jiho-
český
kraj
Plzeň-
ský
kraj
Karlo-
varský
kraj
Ústecký
kraj
Libe-
recký
kraj
Králové-
hradecký
kraj
Pardu-
bický
kraj
Kraj
Vyso-
čina
Jihomo-
ravský
kraj
Olo-
moucký
kraj
Zlínský
kraj
Moravsko-
slezský
kraj
1 SZR 0,46 0,31 0,48 0,42 0,61 0,70 0,47 0,66 0,59 0,52 0,37 0,27 0,48 0,43 0,55
2 ČHNJ 0,00 - - - - - 0,05 - - - - - - - -
3 BPS 0,12 0,16 0,25 0,12 0,12 0,15 0,12 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,05 0,10 0,06
4 LiRA 0,00 - - - - - - - - - - 0,04 - - -
5 PaS 0,23 0,14 0,32 0,20 0,37 0,29 0,37 0,21 0,23 0,23 0,26 0,16 0,32 0,19 0,17
6 NEZ 0,61 0,26 0,64 0,71 0,75 0,32 0,77 0,95 0,55 0,86 0,35 0,46 0,98 0,61 0,68
7 ČP 0,00 0,00 0,01 - - - 0,03 - - - - 0,00 0,01 0,01 0,00
8 KČ 0,13 0,16 0,15 0,16 0,20 0,15 0,11 0,13 0,20 0,09 0,11 0,13 0,10 0,12 0,06
9 ODS 35,38 48,32 39,19 36,69 36,46 35,87 34,78 38,81 37,66 33,26 27,67 30,67 30,29 31,68 28,11
10 ČSSD 32,32 23,29 30,74 30,47 31,69 32,73 35,46 29,31 30,14 32,95 35,35 32,95 35,44 33,28 40,54
11 SNK ED 2,08 3,56 2,10 1,94 2,04 1,68 1,43 1,99 3,08 2,42 2,00 1,20 1,14 1,99 1,96
12 US-DEU 0,30 0,24 0,29 0,29 0,33 0,52 0,32 0,34 0,48 0,34 0,33 0,24 0,22 0,34 0,26
13 HOB 0,02 - - - - - - - - - - - - - 0,22
14 PB 0,38 0,31 0,39 0,41 0,46 0,61 0,36 0,52 0,57 0,40 0,40 0,39 0,32 0,29 0,23
15 4 VIZE 0,05 0,04 0,07 0,06 0,08 0,08 0,05 0,11 0,07 0,06 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03
16 ČSNS2005 0,02 0,08 - - - - - - - - - 0,13 - - -
17 M 0,23 - - 0,11 - - - - - 0,16 0,22 0,76 0,79 0,71 0,24
18 SZ 6,29 9,19 6,00 5,90 5,91 6,71 6,03 9,58 6,69 6,26 4,89 6,20 5,51 5,07 4,34
19 H.S. 0,01 0,13 - - - - - - - - - - - - -
20 KSČM 12,81 7,90 12,89 13,36 14,03 14,82 16,05 11,51 11,52 12,39 14,66 13,74 14,68 11,25 13,96
21 Koal_ČR 0,15 0,08 0,18 0,12 0,19 0,18 0,15 0,21 0,20 0,26 0,22 0,08 0,17 0,09 0,13
22 NS 0,17 0,14 0,20 0,15 0,17 0,38 0,22 0,26 0,21 0,13 0,12 0,08 0,14 0,08 0,24
23 FiS 0,01 - - - - - - - - - - 0,09 - - -
24 KDU-ČSL 7,22 4,84 4,87 8,18 5,65 3,44 2,23 4,23 6,72 8,77 12,16 11,14 8,26 13,02 7,18
25 NEZ/DEM 0,68 0,40 0,92 0,44 0,66 0,94 0,75 0,71 0,69 0,57 0,50 0,84 0,78 0,49 0,79
26 SRŠ 0,20 0,34 0,24 0,16 0,21 0,34 0,16 0,23 0,19 0,13 0,15 0,16 0,16 0,14 0,15
Platné hlasy
celkem
5 348 976 656 495 620 047 337 387 289 049 137 117 374 736 215 510 295 931 273 921 275 997 608 804 333 849 319 933 610 200
Celkem
okrsků
14 866 1 112 2 047 1 367 1 088 348 1 046 584 939 871 1 137 1 407 923 679 1 318
Zpracováno
okrsků
14 866 1 112 2 047 1 367 1 088 348 1 046 584 939 871 1 137 1 407 923 679 1 318
Zpracované
okrsky v %
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00