Lists of councillors

Praha-Zličín

List of candidates Candidate Votes
number name ordinal
number
surname, first name, titles abs. in %
1 Pro Prahu 1 Marta Koropecká JUDr. 749 7,96
1 Pro Prahu 2 Miroslav Jarouš Ing. 644 6,85
1 Pro Prahu 3 Filip Sacher 615 6,54
1 Pro Prahu 4 Jana Mynářová PhDr. Ph.D. 632 6,72
1 Pro Prahu 5 Pavel Kovařík 639 6,79
1 Pro Prahu 6 Jan Pořízek 622 6,61
1 Pro Prahu 7 Petr Lödar 683 7,26
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Miroslav Muzikář 139 9,20
4 Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti pro Nový Zličín 1 Petr Rožek Ing. Ph.D. 168 11,59
5 Hnutí pro zdravou společnost 2 Ivana Markovská Ing. 116 9,24
6 Hnutí nezávislých Zličína a Sobína 1 Matěj Hladký MUDr. 337 10,12
6 Hnutí nezávislých Zličína a Sobína 2 Květuše Strouhalová PhDr. 273 8,20
7 Hnutí občanů Prahy 10 Markéta Kalinová RNDr. Ph.D. 116 9,27
8 Občané pro Zlíčín a Sobín 1 Jaroslav Kubík Ing. 268 8,37
8 Občané pro Zlíčín a Sobín 6 Milada Šiklová 242 7,56

Number of candidates displayed, total:  15