Election results

Praha-Zličín

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
15 1 4 4 100,00 3 795 1 631 42,98 1 631 21 991

Table: Election results – Praha-Zličín

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 Pro Prahu 9 401 42,75 15 7
2 Strana soukromníků České republiky a nezávislých kandidátů Zličína 598 2,72 15 0
3 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 510 6,87 15 1
4 Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti pro Nový Zličín 1 449 6,59 15 1
5 Hnutí pro zdravou společnost 1 255 5,71 15 1
6 Hnutí nezávislých Zličína a Sobína 3 327 15,13 15 2
7 Hnutí občanů Prahy 1 251 5,69 15 1
8 Občané pro Zlíčín a Sobín 3 200 14,55 15 2