Výsledky voleb

Vávrovice

Výsledky voleb – Vávrovice – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
9 1 1 1 100,00 1 072 568 52,99 568 4 486

Tabulka: Výsledky voleb – Vávrovice

Výsledky voleb – Vávrovice
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Sdružení nezávislých kandidátů za zelenější obec a okolí 421 9,38 9 1
2 Sdružení zástupců Karlovce a Palhance 892 19,88 9 2
3 Sdružení nezávislých kandidátů Městské části Vávrovice 2 764 61,61 9 6
4 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 409 9,12 9 0