Výsledky voleb

Hradec Králové

Výsledky voleb – Hradec Králové – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
37 1 99 99 100,00 78 065 32 096 41,11 32 084 1 128 679

Tabulka: Výsledky voleb – Hradec Králové

Výsledky voleb – Hradec Králové
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Hradecký demokratický klub - sdružení SOS, NK 87 185 7,72 37 3
2 SNK Evropští demokraté 20 152 1,79 37 0
3 Komunistická strana Čech a Moravy 145 899 12,93 37 5
4 Strana zelených 44 750 3,96 37 0
5 HRADECKÁ DOHODA - sdružení US-DEU, NK 14 810 1,31 37 0
6 Česká strana sociálně demokratická 172 812 15,31 37 7
7 HRADEČÁCI - sdružení NEZ/DEM, NK 12 531 1,11 37 0
8 Občanská demokratická strana 484 805 42,95 37 19
9 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 51 383 4,55 37 0
10 Volba pro město 93 375 8,27 37 3
11 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 977 0,09 7 0