Výsledky voleb

Polanka nad Odrou

Výsledky voleb – Polanka nad Odrou – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 4 4 100,00 3 656 1 668 45,62 1 661 22 539

Tabulka: Výsledky voleb – Polanka nad Odrou

Výsledky voleb – Polanka nad Odrou
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 781 7,90 15 1
2 Občanská demokratická strana 7 622 33,82 15 5
3 Česká strana sociálně demokratická 3 723 16,52 15 2
4 Komunistická strana Čech a Moravy 1 595 7,08 15 1
5 Sdružení nezávislých kandidátů Polanka nad Odrou 7 818 34,69 15 6