Výsledky voleb

Mariánské Hory a Hulváky

Výsledky voleb – Mariánské Hory a Hulváky – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 22 22 100,00 10 507 3 885 36,98 3 884 48 434

Tabulka: Výsledky voleb – Mariánské Hory a Hulváky

Výsledky voleb – Mariánské Hory a Hulváky
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 NEZÁVISLÍ 14 859 30,68 15 5
2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2 788 5,76 15 1
3 Národní strana 330 0,68 15 0
4 Česká strana sociálně demokratická 9 132 18,85 15 3
5 Občanská demokratická strana 13 267 27,39 15 4
6 Komunistická strana Čech a Moravy 6 333 13,08 15 2
7 Strana zelených 1 725 3,56 15 0