Výsledky voleb

Praha-Zličín

Výsledky voleb – Praha-Zličín – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 3 3 100,00 2 556 1 218 47,65 1 218 16 151

Tabulka: Výsledky voleb – Praha-Zličín

Výsledky voleb – Praha-Zličín
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Občanská demokratická strana 4 603 28,50 15 4
2 Občané pro Zličín a Sobín 2 073 12,84 15 2
3 Sdružení nezávislých kandidátů Zličína a Sobína 6 935 42,94 15 7
4 Česká strana sociálně demokratická 534 3,31 6 0
5 Občané obci - obec občanům 2 006 12,42 15 2