Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 23.09. - 24.09.2022

Výsledky hlasování

Obvod: 34 – Liberec

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 34 – Liberec – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 156 156 100.00 113,156 46,810 41.37 46,233 45,067 97.48
2. kolo 156 156 100.00 112,975 21,178 18.75 21,171 21,101 99.67

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 34 - Liberec

Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Holata Svatopluk SPD SPD SPD 6,504 X 14.43 X
2 Motshagen Martina KDU+ODS+TOP 09 ODS ODS 7,069 X 15.68 X
*3 Canov Michael Ing. SLK SLK SLK 19,613 14,000 43.51 66.34
+4 Loučková Kotasová Radka Ing. ANO ANO ANO 11,881 7,101 26.36 33.65
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát