Výsledky hlasování

Obvod: 17 – Praha 12

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 17 – Praha 12 – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 17 – Praha 12 – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 106 106 100,00 91 456 44 511 48,67 43 733 42 389 96,93
2. kolo 106 106 100,00 91 334 19 185 21,01 19 171 19 107 99,67
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 17 - Praha 12

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 David Ivan MUDr. CSc. SPD SPD BEZPP 2 318 X 5,46 X
2 Nouza Jiří Ing. HPP HPP BEZPP 1 147 X 2,70 X
3 Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc. NK NK BEZPP 3 832 X 9,04 X
+4 Tylová Eva Ing. Piráti+LES Piráti BEZPP 6 828 4 188 16,10 21,91
*5 Fischer Pavel NK NK BEZPP 20 342 14 919 47,98 78,08
6 Pilný Ivan Ing. ANO ANO ANO 5 304 X 12,51 X
7 Dobšík František Mgr. ČSSD ČSSD BEZPP 933 X 2,20 X
8 Semelová Marta Mgr. KSČM KSČM KSČM 1 685 X 3,97 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát