Výsledky hlasování

Obvod: 55 – Brno-město

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 55 – Brno-město – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 55 – Brno-město – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 174 174 100,00 113 751 40 258 35,39 39 753 37 633 94,67
2. kolo 174 174 100,00 113 734 13 544 11,91 13 535 13 363 98,73
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 55 - Brno-město

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Burian Michal Ing. Ph.D. STAN STAN BEZPP 6 499 X 17,26 X
2 Brančík Jiří PhDr. BST BST BEZPP 1 296 X 3,44 X
3 Minařík Ivo Úsvit Úsvit BEZPP 1 289 X 3,42 X
*4 Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. ČSSD ČSSD BEZPP 7 011 7 034 18,62 52,63
+5 Staněk Pavel Ing. ANO ANO ANO 7 397 6 329 19,65 47,36
6 Ventruba Jiří MUDr. CSc. ODS ODS ODS 6 650 X 17,67 X
7 Klíma Bohuslav doc. PhDr. CSc. Moravané Moravané Moravané 2 694 X 7,15 X
8 Skála Radoslav KSČM KSČM KSČM 4 797 X 12,74 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát