Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. - 8.10.2016

Výsledky hlasování

Obvod: 4 – Most

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 4 – Most – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 124 124 100.00 90,821 23,443 25.81 23,275 22,185 95.32
2. kolo 124 124 100.00 90,812 9,743 10.73 9,739 9,665 99.24

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 4 - Most

Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
*1 Dernerová Alena MUDr. S.cz S.cz BEZPP 8,134 6,844 36.66 70.81
2 Sieber Jiří Maria SKP - ŘN SKP - ŘN SKP - ŘN 1,241 X 5.59 X
3 Hrdinová Libuše Mgr. ODS ODS ODS 1,820 X 8.20 X
4 Zaremba Oto DSSSBEZNSocČÚNL Koalice DSSS 1,339 X 6.03 X
+5 Šlégr Jiří ČSSD ČSSD BEZPP 3,644 2,821 16.42 29.18
6 Nétek Josef Ing. KSČM KSČM KSČM 2,542 X 11.45 X
7 Biolek Jiří MUDr. STAN STAN BEZPP 3,465 X 15.61 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát