VOLBYhned.cz > Senát 2016 > Obvod 4 - Most

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. - 8.10.2016

Výsledky hlasování

Obvod: 4 – Most

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 124 124 100,00 90 821 23 443 25,81 23 275 22 185 95,32
2. kolo 124 124 100,00 90 812 9 743 10,73 9 739 9 665 99,24

Podíl zpracovaných okrsků v %

100.00

Účast v %

10.73

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
*1 Dernerová Alena MUDr. S.cz S.cz BEZPP 8 134 6 844 36,66 70,81
2 Sieber Jiří Maria ŘN ŘN ŘN 1 241 X 5,59 X
3 Hrdinová Libuše Mgr. ODS ODS ODS 1 820 X 8,20 X
4 Zaremba Oto DSSSNFNSocČÚNL Koalice DSSS 1 339 X 6,03 X
+5 Šlégr Jiří ČSSD ČSSD BEZPP 3 644 2 821 16,42 29,18
6 Nétek Josef Ing. KSČM KSČM KSČM 2 542 X 11,45 X
7 Biolek Jiří MUDr. STAN STAN BEZPP 3 465 X 15,61 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Zpět: Senát 2016