Výsledky hlasování

Obvod: 28 – Mělník

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 28 – Mělník – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 28 – Mělník – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 164 164 100,00 115 249 37 272 32,34 36 862 35 335 95,86
2. kolo 164 164 100,00 115 201 16 521 14,34 16 511 16 370 99,15
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 28 - Mělník

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Kobza Jiří Mgr. SPD SPD SPD 2 261 X 6,39 X
*2 Holeček Petr STAN STAN BEZPP 8 222 10 419 23,26 63,64
+3 Vrecionová Veronika Ing. ODS ODS ODS 7 538 5 951 21,33 36,35
4 Matějka Pavel SPRRSČ M.Sládka SPRRSČ M.Sládka BEZPP 151 X 0,42 X
5 Huml Stanislav Mgr. ČSSD ČSSD ČSSD 4 348 X 12,30 X
6 Mach Martin Ing. Zelení Zelení Zelení 2 457 X 6,95 X
7 Černý Svatopluk DSSS DSSS DSSS 364 X 1,03 X
8 Karen Igor MUDr. ANO ANO BEZPP 6 290 X 17,80 X
9 Štefek Zdeněk Ing. KSČM KSČM KSČM 2 538 X 7,18 X
10 Zavadil Petr Svobodní Svobodní Svobodní 1 166 X 3,29 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát