Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. - 8.10.2016

Výsledky hlasování

Obvod: 19 – Praha 11

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 19 – Praha 11 – souhrnné informace

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 102 102 100.00 96,611 28,555 29.56 28,545 28,190 98.76
2. kolo 102 102 100.00 96,627 17,400 18.01 17,387 17,246 99.19

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 19 - Praha 11

Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Hollerová Věra PhDr. KSČ KSČ KSČ 554 X 1.96 X
+2 Válková Helena prof. JUDr. CSc. ANO ANO ANO 5,423 7,607 19.23 44.10
3 Vacek Martin PhDr. MBA HOZK HOZK HOZK 208 X 0.73 X
4 Hannig Petr Mgr. Rozumní Rozumní Rozumní 662 X 2.34 X
5 Koukal Jan Soukromníci Soukromníci BEZPP 815 X 2.89 X
6 Skovajsová Miroslava MUDr. PhD. ČSSD ČSSD BEZPP 4,349 X 15.42 X
7 Šorfová Marta ODS ODS ODS 3,137 X 11.12 X
*8 Kos Ladislav Ing. KDU+Zel+HPP+Pir HPP 11 HPP 11 4,702 9,639 16.67 55.89
9 Lepš Jakub Mgr. M.A. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 3,972 X 14.09 X
10 Čunátová Jana Ing. KSČM KSČM KSČM 944 X 3.34 X
11 Příhodová Věra SPD SPD SPD 1,191 X 4.22 X
12 Sýkora Petr JM-ND JM-ND JM-ND 1,560 X 5.53 X
13 Vilímec Vlastimil HPP HPP HPP 673 X 2.38 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát