Výsledky hlasování

Obvod: 19 – Praha 11

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 19 – Praha 11 – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 19 – Praha 11 – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 102 102 100,00 96 611 28 555 29,56 28 545 28 190 98,76
2. kolo 102 102 100,00 96 627 17 400 18,01 17 387 17 246 99,19
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 19 - Praha 11

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Hollerová Věra PhDr. KSČ KSČ KSČ 554 X 1,96 X
+2 Válková Helena prof. JUDr. CSc. ANO ANO ANO 5 423 7 607 19,23 44,10
3 Vacek Martin PhDr. MBA HOZK HOZK HOZK 208 X 0,73 X
4 Hannig Petr Mgr. Rozumní Rozumní Rozumní 662 X 2,34 X
5 Koukal Jan Soukromníci Soukromníci BEZPP 815 X 2,89 X
6 Skovajsová Miroslava MUDr. PhD. ČSSD ČSSD BEZPP 4 349 X 15,42 X
7 Šorfová Marta ODS ODS ODS 3 137 X 11,12 X
*8 Kos Ladislav Ing. KDU+Zel+HPP+Pir HPP 11 HPP 11 4 702 9 639 16,67 55,89
9 Lepš Jakub Mgr. M.A. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 3 972 X 14,09 X
10 Čunátová Jana Ing. KSČM KSČM KSČM 944 X 3,34 X
11 Příhodová Věra SPD SPD SPD 1 191 X 4,22 X
12 Sýkora Petr JM-ND JM-ND JM-ND 1 560 X 5,53 X
13 Vilímec Vlastimil HPP HPP HPP 673 X 2,38 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát