VOLBYhned.cz > Senát 2016 > Obvod 19 - Praha 11

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. - 8.10.2016

Výsledky hlasování

Obvod: 19 – Praha 11

- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 102 102 100,00 96 611 28 555 29,56 28 545 28 190 98,76
2. kolo 102 102 100,00 96 627 17 400 18,01 17 387 17 246 99,19

Podíl zpracovaných okrsků v %

100.00

Účast v %

18.01

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Hollerová Věra PhDr. KSČ KSČ KSČ 554 X 1,96 X
+2 Válková Helena prof. JUDr. CSc. ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 5 423 7 607 19,23 44,10
3 Vacek Martin PhDr. MBA HOZK HOZK HOZK 208 X 0,73 X
4 Hannig Petr Mgr. Rozumní Rozumní Rozumní 662 X 2,34 X
5 Koukal Jan SsČR SsČR BEZPP 815 X 2,89 X
6 Skovajsová Miroslava MUDr. PhD. ČSSD ČSSD BEZPP 4 349 X 15,42 X
7 Šorfová Marta ODS ODS ODS 3 137 X 11,12 X
*8 Kos Ladislav Ing. KDUSZ+HPP11+Pir HPP 11 HPP 11 4 702 9 639 16,67 55,89
9 Lepš Jakub Mgr. M.A. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 3 972 X 14,09 X
10 Čunátová Jana Ing. KSČM KSČM KSČM 944 X 3,34 X
11 Příhodová Věra SPD SPD SPD 1 191 X 4,22 X
12 Sýkora Petr JM-ND JM-ND JM-ND 1 560 X 5,53 X
13 Vilímec Vlastimil HPP HPP HPP 673 X 2,38 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Zpět: Senát 2016