Výsledky hlasování

Obvod: 16 – Beroun

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 16 – Beroun – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 16 – Beroun – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 171 171 100,00 113 218 40 074 35,40 39 738 38 037 95,72
2. kolo 171 171 100,00 113 230 17 724 15,65 17 709 17 544 99,07
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 16 - Beroun

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Hampl Petr PhDr. Ph.D. APAČI 2017 APAČI 2017 APAČI 2017 2 705 X 7,11 X
*2 Oberfalzer Jiří ODS ODS ODS 9 013 11 079 23,69 63,14
3 Holásek Jan Mgr. LL.M. KDU+Zelení+Nest Nestran. BEZPP 6 152 X 16,17 X
+4 Stibal Bohumil ANO ANO ANO 6 385 6 465 16,78 36,85
5 Peřina Jiří Dr. Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 4 613 X 12,12 X
6 Trč Tomáš prof. MUDr. CSc., MBA TOP+STAN TOP 09 BEZPP 5 503 X 14,46 X
7 Matyáš Miroslav Bc. KSČM KSČM KSČM 2 936 X 7,71 X
8 Hroník Jiří Ing. HOZK HOZK BEZPP 730 X 1,91 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát