Výsledky hlasování

Obvod: 72 – Ostrava-město

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 72 – Ostrava-město – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 72 – Ostrava-město – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 118 118 100,00 95 534 30 823 32,26 30 248 28 787 95,17
2. kolo 118 118 100,00 95 541 11 267 11,79 11 261 11 170 99,19
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 72 - Ostrava-město

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Žebrák Radim Mgr. Ph.D. Ostravak Ostravak Ostravak 4 605 X 15,99 X
2 Curylo Lukáš Mgr. et Mgr. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 3 117 X 10,82 X
*3 Koliba Peter doc. MUDr. CSc. ANO ANO BEZPP 5 770 5 913 20,04 52,93
4 Chodura Petr Ing. TOR TOR BEZPP 1 917 X 6,65 X
5 Gajdáček Petr KSČM KSČM KSČM 2 906 X 10,09 X
6 Racková Věra Bc. OF OF OF 779 X 2,70 X
7 Joneš Jiří Mgr. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 859 X 2,98 X
8 Štědroň Radoslav RNDr. SSPD-SP SSPD-SP SSPD-SP 249 X 0,86 X
9 Bartoš Pavel Ing. ODS ODS BEZPP 2 351 X 8,16 X
10 Guziana Petr MUDr. SPOZ SPOZ BEZPP 530 X 1,84 X
+11 Mihálik Petr Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 5 704 5 257 19,81 47,06
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát