Výsledky hlasování

Obvod: 6 – Louny

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 6 – Louny – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 6 – Louny – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 297 297 100,00 117 387 45 258 38,55 44 062 41 418 94,00
2. kolo 297 297 100,00 117 397 20 813 17,73 20 809 20 713 99,54
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 6 - Louny

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Kašová Eva MUDr. KSČM KSČM BEZPP 6 116 X 14,76 X
2 Loskot Jiří NK NK STAN 1 819 X 4,39 X
*3 Hamousová Zdeňka Mgr. ANO ANO BEZPP 10 685 10 837 25,79 52,31
4 Trešl Ivo MUDr. MPV MPV MPV 3 945 X 9,52 X
5 Steiner Leo Mgr. KDU+Z+HNHR+ProK KDU-ČSL BEZPP 2 278 X 5,50 X
6 Záhorský Vladimír MUDr. NEZ NEZ BEZPP 1 306 X 3,15 X
+7 Chládek Marcel PhDr. MBA ČSSD ČSSD ČSSD 11 134 9 876 26,88 47,68
8 Štíbr Luděk PaedDr. ODS ODS ODS 4 135 X 9,98 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát