Výsledky hlasování

Obvod: 60 – Brno-město

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 60 – Brno-město – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 60 – Brno-město – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 121 121 100,00 100 194 43 247 43,16 42 320 40 636 96,02
2. kolo 121 121 100,00 100 156 20 952 20,92 20 940 20 882 99,72
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 60 - Brno-město

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Bobrovský Jan Mgr. ODS ODS BEZPP 6 410 X 15,77 X
2 Schmeidler Karel doc.Ing.arch.PhDr. CSc. ANO ANO ANO 6 049 X 14,88 X
3 Sýkorová Helena JUDr. KSČM KSČM KSČM 2 952 X 7,26 X
4 Marek Michal V. prof. RNDr. Ing. DrSc., dr.h.c. TOP+STAN TOP 09 TOP 09 3 834 X 9,43 X
+5 Doležal Karel Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 7 102 7 582 17,47 36,30
*6 Papoušek Zdeněk PhDr. KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP 8 061 13 300 19,83 63,69
7 Pošvářová Miloslava Ing. Ph.D. Zelení+Piráti Zelení BEZPP 4 231 X 10,41 X
8 Šoltys Jiří OČR OČR BEZPP 457 X 1,12 X
9 Janeček Miloš prof. MUDr. CSc. Republika Republika BEZPP 1 540 X 3,78 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát