Výsledky hlasování

Obvod: 33 – Děčín

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 33 – Děčín – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 33 – Děčín – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 151 151 100,00 105 485 35 727 33,87 35 379 34 046 96,23
2. kolo 151 151 100,00 105 550 15 577 14,76 15 574 15 537 99,76
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 33 - Děčín

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Holub Josef Ing. ODS ODS ODS 2 263 X 6,64 X
2 Kuba Jaroslav JUDr. PhDr. CSc. ND ND BEZPP 333 X 0,97 X
3 Zíka Martin Piráti Piráti Piráti 1 453 X 4,26 X
+4 Sykáček Jaroslav Ing. ČSSD ČSSD ČSSD 5 698 4 438 16,73 28,56
*5 Linhart Zbyněk Ing. STAN STAN BEZPP 11 353 11 099 33,34 71,43
6 Gregor Vladimír Ing. Svobodní Svobodní BEZPP 1 243 X 3,65 X
7 Zoser Josef KDU+Z+HNHR+ProK HNHRM HNHRM 3 501 X 10,28 X
8 Šenkýř Václav Doc. Dr. CSc. KSČM KSČM KSČM 2 351 X 6,90 X
9 Dvořáčková Marcela Bc. ANO ANO ANO 5 091 X 14,95 X
10 Šmíd Petr Mgr. SPOZ SPOZ SPOZ 760 X 2,23 X
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát