Výsledky hlasování

Obvod: 30 – Kladno

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 30 – Kladno – souhrnné informace

Výsledky hlasování – Obvod 30 – Kladno – souhrnné informace
- Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
počet zprac. v %
1. kolo 152 152 100,00 115 872 41 357 35,69 40 552 38 535 95,03
2. kolo 152 152 100,00 116 192 17 216 14,82 17 204 17 118 99,50
okrsků sečteno
volební účast

Tabulka: Výsledky hlasování – Obvod 30 - Kladno

Výsledky hlasování
Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
přísluąnost
Počty hlasů % hlasů
číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo
1 Kasal Karel SD-SN SD-SN BEZPP 1 534 X 3,98 X
2 CARVAN Rudolf Bc. KSČM KSČM BEZPP 4 219 X 10,94 X
3 LANDA Jiří MUDr. ANO ANO ANO 5 738 X 14,89 X
4 CHALOUPKA Otto Republika Republika Republika 965 X 2,50 X
5 HAUSMANN Josef RNDr. CSc. ND ND BEZPP 671 X 1,74 X
6 KOHOUTOVÁ Lenka ODS ODS ODS 3 005 X 7,79 X
+7 VOJTOVÁ Michaela Ing. TOP+STAN TOP 09 BEZPP 7 220 7 633 18,73 44,59
8 STEHLÍK Radek MgA. ANEO ANEO BEZPP 639 X 1,65 X
9 ŠRÁMKOVÁ Jana Mgr. KAN KAN BEZPP 2 738 X 7,10 X
*10 DIENSTBIER Jiří Mgr. ČSSD ČSSD ČSSD 11 806 9 485 30,63 55,40
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát