www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 07.10. - 08.10.2016

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Zlínský

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Zlínský – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
45 685 685 100,00 480 457 184 972 38,50 184 740 181 909 98,47

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Zlínský – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
2 Občanská demokratická strana 11 625 6,39 3 6.67
12 Česká str.sociálně demokrat. 22 677 12,46 6 13.33
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 41 798 22,97 12 26.67
26 Koruna Česká (monarch.strana) 419 0,23 - -
30 ANO 2011 28 525 15,68 8 17.78
32 TOP 09 3 662 2,01 - -
34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 21 152 11,62 6 13.33
37 Komunistická str.Čech a Moravy 14 961 8,22 4 8.89
41 Národní demokracie 181 0,09 - -
45 Moravané 900 0,49 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Zlínský – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
48 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 9 672 5,31 2 4.44
52 Svobodní a Soukromníci 14 336 7,88 4 8.89
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 463 0,25 - -
68 NEZÁVISLÍ 1 746 0,95 - -
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 166 0,09 - -
71 Strana Práv Občanů 4 017 2,20 - -
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 524 0,28 - -
76 Otevřený kraj 4 514 2,48 - -
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 49 0,02 - -
89 Úsvit - Národní Koalice 522 0,28 - -