www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. - 13.10.2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Vysočina

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Vysočina – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
45 1 137 1 137 100,00 415 794 170 680 41,05 170 350 164 072 96,31

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Vysočina – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 505 0,91 - -
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 000 4,26 - -
16 Strana soukromníků ČR 554 0,33 - -
20 Moravané 305 0,18 - -
22 Nár.socialisté-levice 21.stol. 227 0,13 - -
36 TOP 09 a Starostové pro Vys. 8 302 5,05 2 4.44
39 SUVERENITA - Blok JB pro VYS. 1 736 1,05 - -
43 Komunistická str.Čech a Moravy 32 119 19,57 11 24.44
51 Strana zelených 3 359 2,04 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Vysočina – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
60 Česká str.sociálně demokrat. 48 022 29,26 17 37.78
66 Pro Vysočinu 10 476 6,38 3 6.67
67 Česká strana národně sociální 89 0,05 - -
70 Občanská demokratická strana 16 888 10,29 5 11.11
75 Starostové pro občany 7 322 4,46 - -
77 Strana svobodných občanů 2 107 1,28 - -
80 Dělnic.str.sociální spravedl. 1 198 0,73 - -
84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 243 12,33 7 15.56
93 Česká pirátská strana 2 620 1,59 - -