www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.10. - 18.10.2008

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Vysočina

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Vysočina – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
45 1 137 1 137 100,00 412 166 184 981 44,88 184 455 180 556 97,89

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Vysočina – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 28 394 15,72 8 17.78
3 SNK Evropští demokraté 6 847 3,79 - -
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 19 534 10,81 5 11.11
18 Strana zelených 4 795 2,65 - -
19 Moravané 303 0,16 - -
32 Strana zdravého rozumu 567 0,31 - -
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 333 0,18 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Vysočina – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 131 0,62 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 618 0,89 - -
45 DOHODA pro Vysočinu 5 164 2,86 - -
47 Občanská demokratická strana 37 946 21,01 11 24.44
48 Česká str.sociálně demokrat. 72 004 39,87 21 46.67
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1 671 0,92 - -
54 Konzervativní koalice 249 0,13 - -