www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.10. - 18.10.2008

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Jihočeský

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihočeský – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
55 1 262 1 262 100,00 510 864 208 313 40,78 207 867 203 664 97,98

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihočeský – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 32 484 15,94 10 18.18
3 SNK Evropští demokraté 10 024 4,92 - -
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 170 6,95 4 7.27
18 Strana zelených 6 940 3,40 - -
19 Moravané 422 0,20 - -
21 Dohoda pro změnu 1 040 0,51 - -
25 Doktoři (za uzdravení společ.) 2 996 1,47 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihočeský – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 440 0,21 - -
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 983 0,97 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 506 0,73 - -
47 Občanská demokratická strana 60 349 29,63 19 34.55
48 Česká str.sociálně demokrat. 68 856 33,80 22 40.00
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 2 454 1,20 - -
- - - - - -