www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.10. - 18.10.2008

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Zlínský

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Zlínský – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
45 679 679 100,00 482 524 198 468 41,13 198 011 193 328 97,63

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Zlínský – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 21 626 11,18 5 11.11
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 25 824 13,35 6 13.33
16 Koalice nestraníků 6 149 3,18 - -
18 Strana zelených 4 020 2,07 - -
19 Moravané 1 730 0,89 - -
32 Strana zdravého rozumu 409 0,21 - -
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 279 0,14 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Zlínský – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
37 SDŽ-Strana důstojného života 719 0,37 - -
40 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZK 19 505 10,08 5 11.11
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 832 0,43 - -
47 Občanská demokratická strana 42 460 21,96 11 24.44
48 Česká str.sociálně demokrat. 68 452 35,40 18 40.00
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1 323 0,68 - -
- - - - - -