www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.10. - 18.10.2008

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Olomoucký

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Olomoucký – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
55 923 923 100,00 521 859 200 904 38,50 200 298 194 946 97,33

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Olomoucký – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 30 809 15,80 10 18.18
2 Šance pro náš kraj 6 251 3,20 - -
9 "Nezáv.starostové pro kraj" 6 475 3,32 - -
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 17 076 8,75 5 9.09
13 NEZÁVISLÍ 4 313 2,21 - -
18 Strana zelených 5 341 2,73 - -
19 Moravané 1 834 0,94 - -
32 Strana zdravého rozumu 724 0,37 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Olomoucký – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 402 0,20 - -
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 103 0,56 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 060 0,54 - -
47 Občanská demokratická strana 39 656 20,34 13 23.64
48 Česká str.sociálně demokrat. 77 556 39,78 27 49.09
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 1 605 0,82 - -
58 Koruna Česká (monarch.strana) 741 0,38 - -
- - - - - -