www.volbyhned.cz www.czso.cz

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17.10. - 18.10.2008

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Kraj: Jihomoravský

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihomoravský – souhrnné informace

Počet
volených
členů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
celkem zpr. v %
65 1 411 1 411 100,00 943 777 387 400 41,05 386 285 377 706 97,78

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihomoravský – část 1

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 54 443 14,41 10 15.38
3 SNK Evropští demokraté 5 284 1,39 - -
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 90 254 23,89 18 27.69
13 NEZÁVISLÍ 7 163 1,89 - -
18 Strana zelených 13 761 3,64 - -
19 Moravané 3 388 0,89 - -
26 Česká str.národ.socialistická 1 097 0,29 - -
32 Strana zdravého rozumu 1 136 0,30 - -
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 360 0,09 - -

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Jihomoravský – část 2

Popis tabulky Tabulka umožňuje výběr strany na daném území pro zobrazení přednostních hlasů pro kandidáty. K volbě tohoto výběru slouží odkazy označené symbolem X.
Kandidátní listina Platné
hlasy
Mandáty
číslo název celkem v % celkem v %
37 SDŽ-Strana důstojného života 841 0,22 - -
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 269 0,33 - -
46 Alternativa 2008 1 023 0,27 - -
47 Občanská demokratická strana 60 005 15,88 11 16.92
48 Česká str.sociálně demokrat. 131 615 34,84 26 40.00
51 Folklor i Společnost 61 0,01 - -
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 2 146 0,56 - -
54 Konzervativní koalice 802 0,21 - -
59 "DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU" 3 058 0,80 - -