Election results

Rakovník

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
21 1 17 17 100.00 12,908 4,879 37.80 4,850 86,129

Table: Election results – Rakovník

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 Komunistická strana Čech a Moravy 12,361 14.35 21 3
2 Město pro vás 15,329 17.80 21 4
3 ANO 2011 11,414 13.25 21 3
4 S p o l e č n ě p r o R a k o v n í k 9,839 11.42 21 2
5 Rakovník v pohybu 3,912 4.54 16 1
6 Občanská demokratická strana 12,086 14.03 21 3
7 Strana svobodných občanů 240 0.28 3 0
8 Republika pro Rakovník 2,067 2.40 13 0
9 Česká strana sociálně demokratická 18,881 21.92 21 5