Výsledky voleb

Most

Výsledky voleb – Most – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
45 1 60 60 100,00 54 515 21 469 39,38 21 328 833 917

Tabulka: Výsledky voleb – Most

Výsledky voleb – Most
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Komunistická strana Čech a Moravy 82 268 9,87 45 5
2 TOP 09 41 521 4,98 38 2
3 Občanská demokratická strana 96 905 11,62 45 6
4 "Občané městu, město občanům" 16 954 2,03 45 0
5 Věci veřejné(VV) 28 344 3,40 41 0
6 Sdružení Mostečané Mostu 422 891 50,71 45 26
7 Česká strana sociálně demokratická 106 016 12,71 45 6
8 Dělnická strana sociální spravedlnosti 18 923 2,27 45 0
9 OK - Občanský Kontext 20 095 2,41 45 0