Výsledky voleb

Krásné Pole

Výsledky voleb – Krásné Pole – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
15 1 2 2 100,00 2 045 1 212 59,27 1 212 16 380

Tabulka: Výsledky voleb – Krásné Pole

Výsledky voleb – Krásné Pole
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová s podporou Nestraníků 3 945 24,08 15 4
2 Sdružení nezávislých kandidátů - Krasničan 2 203 13,45 15 2
3 Občanská demokratická strana 3 195 19,51 15 3
4 MEŠNICE - Sdružení nezávislých kandidátů 3 863 23,58 15 4
5 Česká strana sociálně demokratická 1 366 8,34 15 1
6 Komunistická strana Čech a Moravy 1 808 11,04 15 1