Výsledky voleb

Rakovník

Výsledky voleb – Rakovník – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
21 1 17 17 100,00 13 088 5 119 39,11 5 115 90 729

Tabulka: Výsledky voleb – Rakovník

Výsledky voleb – Rakovník
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Počet
mandátů
číslonázevabs.v %
1 Sdružení pro Rakovník s podporou Věcí veřejných 4 732 5,22 21 1
2 Strana demokratického socialismu 343 0,38 2 0
3 Komunistická strana Čech a Moravy 15 229 16,79 21 3
4 S p o l e č n ě p r o R a k o v n í k 18 051 19,90 21 4
5 Česká strana sociálně demokratická 25 301 27,89 21 6
6 Občanská demokratická strana 27 073 29,84 21 7