Election results

Svitavy

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
26 1 16 16 100.00 14,043 4,933 35.13 4,931 117,143

Table: Election results – Svitavy

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 Strana zelených 3,420 2.92 26 0
2 Česká strana sociálně demokratická 19,006 16.22 26 4
3 Komunistická strana Čech a Moravy 18,607 15.88 26 4
4 Občanská demokratická strana 15,206 12.98 26 4
5 Romská občanská iniciativa ČR 585 0.50 11 0
6 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 10,546 9.00 26 2
7 Sdružení pro město Svitavy 46,947 40.08 26 12
8 Sdružení US-DEU a NK 2,826 2.41 15 0