Election results

Hradec Králové

Number of
elected
councillors
Number of
electoral
districts
Wards Registered
voters
Envelopes
issued
Turnout
in %
Envelopes
returned
Valid
votes cast
total proc. in %
37 1 98 98 100.00 79,186 29,124 36.78 29,077 999,739

Table: Election results – Hradec Králové

List of candidatesVotesNumber of
candidates
Councillors
numbernameabs.%
1 Strana zelených 16,224 1.62 33 0
2 Strana za životní jistoty 1,439 0.14 3 0
3 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 64,445 6.45 37 2
4 Unie svobody - Demokratická unie 34,965 3.50 37 0
5 Komunistická strana Čech a Moravy 148,750 14.88 37 6
6 Sdružení SOS, NK - Hradecký demokratický klub 73,140 7.32 37 3
7 Volba pro město 182,713 18.28 37 7
8 Česká strana národně sociální 21,405 2.14 37 0
9 Strana občanského porozumění 1,498 0.15 12 0
10 Česká strana sociálně demokratická 146,947 14.70 37 6
11 Občanská demokratická strana 307,457 30.75 37 13
12 Sdružení RMS, NK 756 0.08 7 0